Chuyên mục bệnh di tinh


Nước tiểu có tinh trùng, chớ nên coi thường!

Nếu quan sát thấy nước tiểu có tinh trùng diễn ra trong một thời gian dài, kèm theo số lần đi tiểu […]

Nhập số điện thoại của bạn,
Bác Sĩ sẽ gọi lại tư vấn cho bạn

Mọi Thông Tin Hoàn Toàn Bảo Mật ***