Chuyên mục Chậm kinh


Trễ kinh khả năng mang thai cao

Trễ kinh khả năng mang thai cao

Đối với những nữ giới đã thực hiện quan hệ tình dục, trễ kinh khoảng quá 7 ngày thì khả năng mang […]

Nhập số điện thoại của bạn,
Bác Sĩ sẽ gọi lại tư vấn cho bạn

Mọi Thông Tin Hoàn Toàn Bảo Mật ***